Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

oomakarena
1071 630f
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena

„[...]i nie wiem ile papierosów dziennie

wypalam i nie wiem co dalej robić z tak mile rozpoczętym

wieczorem i nie wiem czy nie byłoby dobrze zamknąć się

w szafie i wyobrażać sobie że jest się zamkniętym w raju

że jest się szczęśliwszym od śliwek i że ma się wszechświat

w dupie na samym dnie dupy w dupie pancernej za siedmioma dupami”

— Jacek Podsiadło „Nie wiem”
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand „Dziennik 1954”
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
4776 f042
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
8330 b055
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
8379 1303 500
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
8588 c03b 500
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
8612 868a
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
oomakarena

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Reposted fromsorata sorata viarol rol
oomakarena
4443 05b6
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacorazblizej corazblizej
oomakarena
1057 45b9 500
Reposted fromjozefspace jozefspace viacorazblizej corazblizej
oomakarena
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
oomakarena
4384 2838
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

June 14 2015

oomakarena
Reposted fromweightless weightless viarol rol
oomakarena
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
oomakarena
1903 f464
Reposted fromrol rol
oomakarena
6619 95fe 500
26.
oomakarena
Reposted fromlaluna laluna viacorazblizej corazblizej
oomakarena
0755 e3da
Reposted fromheldupowy heldupowy viacorazblizej corazblizej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl