Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

oomakarena
0478 2fb9 500
Reposted fromerial erial viamalinowykisiel malinowykisiel
oomakarena
oomakarena
1459 bd81 500
beksiński.
Reposted fromrol rol

July 06 2015

oomakarena
Gdybym spotkał znowu ciebie pierwszy raz,
Ale w innym sadzie, w innym lesie -
Może by inaczej zaszumiał nam las,
Wydłużony mgłami na bezkresie...
— Bolesław Leśmian
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
1071 630f
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena

„[...]i nie wiem ile papierosów dziennie

wypalam i nie wiem co dalej robić z tak mile rozpoczętym

wieczorem i nie wiem czy nie byłoby dobrze zamknąć się

w szafie i wyobrażać sobie że jest się zamkniętym w raju

że jest się szczęśliwszym od śliwek i że ma się wszechświat

w dupie na samym dnie dupy w dupie pancernej za siedmioma dupami”

— Jacek Podsiadło „Nie wiem”
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand „Dziennik 1954”
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
4776 f042
Reposted fromrominaplum rominaplum
oomakarena
8330 b055
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
8379 1303 500
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
8588 c03b 500
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
8612 868a
Reposted fromlordi000666 lordi000666
oomakarena
oomakarena

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Reposted fromsorata sorata viarol rol
oomakarena
4443 05b6
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacorazblizej corazblizej
oomakarena
1057 45b9 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viacorazblizej corazblizej
oomakarena
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
oomakarena
4384 2838
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

June 14 2015

oomakarena
Reposted fromweightless weightless viarol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl